•   DRAG DRAGDROID Policia Local

    CONDICIONS LEGALS

    © 2010-2014 DRAGCLIC S.L.

    DRAGDROID Android App DRAG: Video Demostrativo DRAG Dispositiu de Recursos para Agents

CONDICIONS LEGALS

OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús dels llocs web www.drag.es, www.drag.cat y www.dragonline.cat dels que n’és titular DRAGCLIC S.L.

La navegació pel lloc web de DRAGCLIC SL atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden ser modificades en qualsevol moment.

L’usuari es compromet a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant de DRAGCLIC S.L. o de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incumpliment d’aquestes obligacions.

Titularitat de la plana web

Els noms dels dominis www.drag.cat, www.drag.es i www.dragonline.cat, estan registrats a favor de DRAGCLIC SL amb CIF B65001893.

Propietat intel·lectual del web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de DRAGCLIC SL, i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de DRAGCLIC SL. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

Contingut de la web i enllaços

DRAGCLIC SL no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina www.drag.catwww.drag.es i www.dragonline.cat. La presència d’aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas que DRAGCLIC SL tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

Contingut de la web i enllaços

DRAGCLIC SL no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina www.drag.catwww.drag.es i www.dragonline.cat. La presència d’aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas que DRAGCLIC SL tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

Actualització i modificació de la pàgina web

DRAGCLIC SL es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

Indicacions sobre aspectes tècnics

DRAGCLIC SL no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra empresa, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Des de DRAGCLIC SL no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes. També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

Tractament de dades de l’usuari

Sense prejudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a DRAGCLIC SL al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis. DRAGCLIC SL incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. DRAGCLIC SL no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit al nostre correu electrònic. Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar cookies. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

Legislació i jurisdicció aplicable

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.

 
Tens desactivat el JavaScript al teu navegador. Activa'l per gaudir plenament de l'experiència web.
El teu navegador web està obsolet. Per gaudir plenament de la teva experiència web pots actualitzar-lo AQUÍ.