Condicions Legals

AV√ćS LEGAL

Per tal de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informaci√≥ i comer√ß electr√≤nic (LSSI-CE), informem als usuaris de les nostres dades identificatives i de contacte:

 • Nom o denominaci√≥ social: DRAGCLIC S.L.
 • Domicili social: CARRER PI I GIBERT, 18 LOCAL 2, 08930 SANT ADRI√Ä DE BES√íS (BARCELONA)
 • NIF: B65001893
 • Tel√®fon: 931145837
 • E-Mail: INFO@DRAG.CAT
 • Dades Registrals: Aquesta societat consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 40965, Foli 147, Full 374230.

1.- OBJECTE

DRAGCLIC S.L. (en endavant, el prestador), com a responsable de l‚Äôespai web WWW.DRAG.ES, posa a disposici√≥ dels usuaris el present document, el qual regula l’√ļs del web WWW.DRAG.ES, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34 / 2002, de Serveis de la Societat de la Informaci√≥ i comer√ß electr√≤nic, aix√≠ com informar a tots els usuaris respecte de quines s√≥n les condicions d’√ļs i navegaci√≥ de la p√†gina web.

A trav√©s d’aquest lloc web, DRAGCLIC S.L. facilita als usuaris l’acc√©s i utilitzaci√≥ dels diferents serveis i continguts posats a la seva disposici√≥ mitjan√ßant aquesta p√†gina web.

Tota persona que accedeixi a aquesta p√†gina web ser√† considerat usuari (des d’ara, l’usuari), i implica l’acceptaci√≥ total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Av√≠s legal, aix√≠ com altres disposicions legals que puguin resultar d’aplicaci√≥.

L’usuari haur√† de llegir atentament el present av√≠s legal, i es recomana la seva lectura abans de visitar la p√†gina web, i cada vegada que accedeixi a aquesta, amb la finalitat de llegir i entendre les modificacions que el prestador hagu√©s pogut realitzar. En aquest sentit, el prestador es reserva el dret de modificar les presents condicions, sense que existeixi l’obligaci√≥ d’avisar o posar en coneixement dels usuaris les modificacions efectuades, sent suficient la publicaci√≥ de les mateixes en aquesta p√†gina web. √Čs responsabilitat de l’usuari accedir peri√≤dicament a aquestes condicions, ja que s√≥n aplicables les m√©s recents, deixant sense efecte les condicions pr√®vies.

2.- CONDICIONS D‚ÄôACC√ČS I UTILITZACI√ď DE LA P√ÄGINA WEB

Mitjan√ßant el present av√≠s legal s’informa als usuaris de les condicions que regeixen l’acc√©s i √ļs de la p√†gina web, tenint les mateixes la consideraci√≥ de condicions generals de contractaci√≥.

 

2.1. Car√†cter gratu√Įt de l’acc√©s i √ļs del web.

La prestaci√≥ dels serveis per part de DRAGCLIC S.L. en aquest lloc web tenen car√†cter gratu√Įt per a tots els usuaris. No obstant aix√≤, alguns dels serveis subministrats pel prestador a trav√©s d’aquesta p√†gina web poden estar subjectes a el pagament d’un preu determinat. En aquest sup√≤sit, sempre s’informar√† a l’usuari del car√†cter oner√≥s de determinats serveis, sent necess√†ria la seva pr√®via contractaci√≥, i resultant d’aplicaci√≥ les condicions generals de venda que hi ha a la p√†gina web, aix√≠ com la normativa de consum vigent en cada moment.

 

2.2. Registre d’usuari.

Amb car√†cter general, la prestaci√≥ dels serveis oferts en aquesta p√†gina web no exigeixen la pr√®via subscripci√≥ o registre dels usuaris. Tot i aix√≤, √©s possible que el prestador condicioni l’√ļs d’alguns serveis al previ compliment del corresponent registre d’usuaris. Aquest registre s’efectuar√† en la forma expressament indicada en la pr√≤pia secci√≥ del servei. El tractament de dades personals de l’usuari que pugui tenir lloc com a conseq√ľ√®ncia d‚Äôun registre o subscripci√≥ es regir√† per la nostra Pol√≠tica de privacitat.

 

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informaci√≥ que faciliti l’usuari a trav√©s d’aquesta p√†gina web haur√† de ser vera√ß. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a trav√©s dels formularis de contacte habilitats. Ser√† responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informaci√≥ facilitada a DRAGCLIC S.L. permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situaci√≥ real. En tot cas, l’usuari ser√† l’√ļnic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pugui causar a prestador o a tercers.

 

2.4. Menors d’edat.

DRAGCLIC S.L. recomana l’√ļs d’aquesta p√†gina web a majors de 18 anys. Per a l’√ļs dels serveis d’aquesta p√†gina web, els menors d’edat han d’obtenir sempre pr√®viament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables √ļltims de tots els actes realitzats pels menors al seu c√†rrec. La responsabilitat en la determinaci√≥ de continguts concrets als quals accedeixin els menors correspon a aquells, √©s per aix√≤ que, si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran de configurar en els seus ordinadors o dispositius m√≤bils mecanismes (filtres, bloquejos, etc.), que permetin limitar els continguts disponibles.

 

2.5. Obligacions dels usuaris.

L’usuari es compromet a utilitzar aquesta p√†gina web de conformitat amb les presents Condicions, la Llei, la moral i els bons costums. En aquests termes, l’usuari s’abstindr√† d’utilitzar aquest lloc web amb finalitats il¬∑l√≠cites o prohibides, lesives de drets i interessos del prestador, altres usuaris i tercers, o que de qualsevol forma puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilitzaci√≥ d’equips inform√†tics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip inform√†tic del prestador o tercers.

En particular, i a t√≠tol indicatiu, per√≤ no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposici√≥ de terceres informacions, dades, continguts, missatges, gr√†fics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i , en general, qualsevol classe de material que:

‚ÄĘ Sigui contrari, menyspre√Į o atempti contra els drets fonamentals i llibertats p√ļbliques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents.

‚ÄĘ Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamat√≤ries, violentes o, en general, contr√†ries a les lleis, la moral i l’ordre p√ļblic.

‚ÄĘ Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per ra√≥ de sexe, ra√ßa, religi√≥, creences, edat, orientaci√≥ sexual o condici√≥, entre d’altres.

‚ÄĘ Sigui contrari a el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar oa la pr√≤pia imatge de les persones.

‚ÄĘ De qualsevol manera que perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers.

‚ÄĘ Que constitueixi publicitat il¬∑l√≠cita, enganyosa o deslleial.

 

3.- EXCLUSI√ď DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El contingut d’aquest lloc web √©s de car√†cter general i t√© una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’acc√©s a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcci√≥, vig√®ncia o actualitat; ni la seva idone√Įtat o utilitat per a un objectiu espec√≠fic.

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informaci√≥ publicada a la nostra p√†gina web, sempre que aquesta informaci√≥ hagi estat manipulada o introdu√Įda per un tercer ali√®.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perqu√® funcioni correctament. No obstant aix√≤, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programaci√≥, o que succeeixin causes de for√ßa major, cat√†strofes naturals, vagues, o circumst√†ncies semblants que facin impossible de forma temporal l’acc√©s a la p√†gina web.

El prestador exclou, fins on permet l’ordenament jur√≠dic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 

 1. La impossibilitat d’acc√©s a la p√†gina web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, aix√≠ com l’exist√®ncia de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos,
  difosos, emmagatzemats, posats a disposici√≥ a els que s’hagi accedit a trav√©s del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La pres√®ncia de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes inform√†tics, documents electr√≤nics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre p√ļblic, els usos del tr√†nsit i el present Av√≠s Legal, com a conseq√ľ√®ncia de l’√ļs incorrecte del lloc web. En particular, i a mode d’exemple, el prestador no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel¬∑lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pr√≤pia imatge, aix√≠ com la normativa en mat√®ria de compet√®ncia deslleial i publicitat il¬∑l√≠cita.

El prestador no garanteix la disponibilitat cont√≠nua i permanent dels serveis, quedant exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseq√ľ√®ncia de la manca de disponibilitat del servei per motius de for√ßa major o errors en les xarxes telem√†tiques de transfer√®ncia de dades aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes inform√†tics. El prestador no ser√† responsable per la interrupci√≥, suspensi√≥ o finalitzaci√≥ de la informaci√≥ o serveis. Aix√≠ mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, p√®rdues d’informaci√≥, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneraci√≥ de la confidencialitat que tinguin origen en problemes t√®cnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables al prestador. Tampoc respondr√† dels danys produ√Įts per atacs inform√†tics o causats per virus que afectin a programes inform√†tics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats per prestador, per√≤ fabricats o facilitats per un tercer. El prestador podr√†, a la seva sola discreci√≥, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment, i sense necessitat de previ av√≠s, l’acc√©s a la informaci√≥ i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions.

El prestador no es fa responsable sota cap circumst√†ncia dels danys que puguin sorgir arran l’√ļs il¬∑legal o indegut de la present p√†gina web.

En tot cas, el prestador exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure a la informaci√≥ i/o serveis prestats o subministrats per tercers, diferents dels oferts pel prestador. Tota responsabilitat recaur√† sobre el tercer, ja sigui aquest prove√Įdor, col¬∑laborador o un altre.

 

4.- ENLLAÇOS (LINKS)

√Čs possible que aquest lloc web inclogui enlla√ßos o hipervincles que permeti als usuaris ser redirigits a continguts de p√†gines web i llocs d’Internet pertanyents a tercers aliens al prestador. A causa de que des de la nostra p√†gina web no podem controlar sempre els continguts introdu√Įts pels tercers, DRAGCLIC S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador
manifesta que procedir√† a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogu√©s contravenir la legislaci√≥ nacional i/o internacional, la moral o l’ordre p√ļblic, procedint a la retirada immediata de l’enlla√ß o enlla√ß a webs de tercers, i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en q√ľesti√≥.

 

El prestador no es responsabilitza de la informaci√≥ i continguts emmagatzemats, a t√≠tol enunciatiu, per√≤ no limitatiu, en f√≤rums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitj√† que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la p√†gina web del prestador. No obstant aix√≤, i en compliment del qu√® disposa els articles 11 i 16 LSSI-CE, el prestador es posa a disposici√≥ dels usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col¬∑laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislaci√≥ nacional, o internacional, drets de tercers, o la moral i l’ordre p√ļblic. En cas que l’usuari consideri que pugui existir algun contingut que pogu√©s ser susceptible d’aquesta classificaci√≥, es prega ho faci saber el m√©s aviat possible a l’administrador del lloc web.

 

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

Aquest lloc web, incloent a t√≠tol enunciatiu, per√≤ no limitatiu, la programaci√≥, edici√≥, compilaci√≥ i altres elements necessaris per al seu funcionament; els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o elements gr√†fics i sonors, s√≥n propietat del prestador, o b√© disposa de les llic√®ncies i/o autoritzacions concedides pels seus autors per al seu √ļs leg√≠tim. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa sobre propietat intel¬∑lectual i industrial aplicable.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducci√≥ total o parcial, √ļs, distribuci√≥ i comunicaci√≥ p√ļblica requereixen de l’autoritzaci√≥ escrita pr√®via per part del prestador.
Qualsevol √ļs no autoritzat pr√®viament per part del prestador ser√† considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel¬∑lectual i industrial del seu leg√≠tim propietari.

Els dissenys, logotips, textos, gr√†fics, entre d’altres, aliens al prestador i que puguin apar√®ixer en aquest lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controv√®rsia que pogu√©s esdevenir respecte dels mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autoritzaci√≥ expressa i pr√®via per part dels mateixos per a la seva utilitzaci√≥ en aquesta p√†gina web.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel¬∑lectual, no implicant el seu esment o aparici√≥ en el lloc web, de l’exist√®ncia de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanaci√≥ per part d’aquest.

 

6.- XARXES SOCIALS

L’informem que DRAGCLIC S.L. pot estar present en diverses xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en les mateixes -sent seguidors dels perfils de DRAGCLIC S.L., o realitzant qualsevol vincle o acci√≥ de connexi√≥ a trav√©s de aquestes- es regir√† pel present apartat d’aquest Av√≠s Legal. Quan l’usuari es trobi en el perfil de DRAGCLIC S.L. en les diverses xarxes socials en qu√® tingui pres√®ncia, li s√≥n aplicables les condicions d’√ļs i les pol√≠tiques de privacitat de les diferents xarxes socials. DRAGCLIC S.L. no es far√† responsable dels comentaris que altres usuaris de les xarxes socials puguin publicar en el perfil de l’empresa, tot aix√≤ sense perjudici de les possibles accions que DRAGCLIC S.L. pugui exercir davant els titulars de les xarxes socials (per exemple, sol¬∑licitud d‚Äôeliminaci√≥ de comentaris inapropiats, ofensius, o lesius de drets d’altres usuaris).

DRAGCLIC S.L. tindr√† acc√©s a les dades personals que l’usuari hagi publicat en els seus perfils de les xarxes socials, de la mateixa manera que altres usuaris de les xarxes socials puguin tenir acc√©s.

 

Queda prohibida la publicaci√≥ del seg√ľent contingut en el perfil de DRAGCLIC S.L. en xarxes socials, tot aix√≤ sense perjudici de les normes de conducta i condicions d’√ļs de el servei imposades pels titulars de les diferents xarxes socials:

 

 • Publicacions que incompleixin la normativa nacional, comunit√†ria i internacional aplicable, o que suposin la realitzaci√≥ d’activitats il¬∑l√≠cites o que contravinguin els principis de la bona fe.
 • Publicacions que atemptin contra els drets fonamentals i llibertats p√ļbliques de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, a el respecte o a el bon nom.

Així mateix, DRAGCLIC S.L. es reserva la potestat de retirar de la pàgina web, o de les xarxes socials, aquells continguts que es considerin inadequats.

 

7.- PROTECCI√ď DE DADES

√Čs possible que el prestador obtingui dades personals dels usuaris a trav√©s de formularis de contacte, formularis de registre o altres mitjans similars. L’usuari podr√† obtenir m√©s informaci√≥ sobre el tractament de les seves dades personals en la nostra Pol√≠tica de Privacitat, o dirigint-se al prestador a trav√©s de les dades de contacte continguts en el present Av√≠s Legal, i a trav√©s dels formularis de contacte que, si escau, hagin estat habilitats a l’efecte.

 

8.- COOKIES

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Per conèixer més informació sobre què són li per a què les utilitzem, pots accedir a la nostra Política de Cookies.

 

9.- NUL·LITAT PARCIAL

 

Si alguna de les condicions del present Avís Legal fos declarada nul·la o ineficaç per resolució ferma dictada per una autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

 

10.- LLEI APLICABLE I JURISDICCI√ď

Per a la resoluci√≥ de les controv√®rsies o q√ľestions relacionades amb les presents condicions, √©s aplicable la legislaci√≥ espanyola, sent competent pel coneixement dels conflictes que puguin sorgir en la interpretaci√≥ i aplicaci√≥ de les presents condicions dels Jutjats i Tribunals de domicili del prestador o de l’usuari, a elecci√≥ d’aquest √ļltim.

 

POL√ćTICA DE PRIVACITAT

Per mitj√† d’aquest lloc web, es recullen dades de car√†cter personal necess√†ries per a la gesti√≥ i manteniment d’alguns dels nostres serveis.

L’informem que el titular del lloc web (responsable del tractament) compleix amb la Llei Org√†nica 3/2018, de 5 de desembre, de protecci√≥ de dades de car√†cter personal i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), el Reglament UE 2016/679, General de Protecci√≥ de dades (en endavant, RGPD) i la resta de normativa vigent i d’aplicaci√≥ en cada moment, vetllant per garantir un correcte √ļs i tractament de les dades personals de l’usuari.

De conformitat amb l’article 13 del RGPD i 11 de la LOPDGDD, aquesta Pol√≠tica de Privacitat √©s v√†lida als tractaments de dades de car√†cter personal que DRAGCLIC S.L. realitza com a responsable del tractament, en relaci√≥ amb les dades que els usuaris i/o clients (persones f√≠siques) faciliten com a conseq√ľ√®ncia de la sol¬∑licitud d’informaci√≥ i/o contractaci√≥ dels serveis i/o productes que presta i
comercialitza a trav√©s d’aquesta p√†gina web, o recaptats en qualsevol de les seccions de la p√†gina.

 

Identitat del responsable del tractament de les seves dades personals

 

 • Responsable del tractament: DRAGCLIC S.L.
 • Domicili: CARRER PI I GIBERT, 18 LOCAL 2, 08930 SANT ADRI√Ä DE BES√íS (BARCELONA)
 • NIF: B65001893
 • Email: info@drag.cat

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

 

Les seves dades personals s’utilitzaran amb la finalitat gen√®rica de gesti√≥ i control de la relaci√≥ comercial establerta entre l’usuari i el responsable del tractament, i espec√≠ficament per a:

 

 • Gestionar l’acc√©s complet i la utilitzaci√≥ correcta dels serveis i/o productes per part dels usuaris.
 • Per comunicar-se amb els usuaris en resposta a incid√®ncies, sol¬∑licituds, comentaris i preguntes que ens faci a trav√©s dels serveis i/o productes, aix√≠ com als formularis de contacte de la nostra p√†gina web
  (inclosos correus electrònics i/o trucades telefòniques ).
 • Per proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els serveis i/o productes i activitats.
 • Per oferir nous serveis i/o productes, ofertes especials o actualitzacions.
 • Si √©s el cas, gestionar processos de selecci√≥ de personal en processos selectius de treballadors i/o col¬∑laboradors.
 • Comunicacions: Podrem enviar correus electr√≤nics, missatges i altres tipus de comunicaci√≥ en refer√®ncia als serveis i/o productes, q√ľestions t√®cniques i canvis en els mateixos. Aquestes comunicacions
  es consideren part dels serveis i/o productes i no pot renunciar-hi.
 • Si √©s el cas, comunicacions comercials (m√†rqueting): Podrem utilitzar les seves dades personals per a contactar, tant per via electr√≤nica com no electr√≤nica, com a enquesta, obtenir la seva opini√≥ sobre el
  servei prestat, i, ocasionalment, per notificar-li canvis, desenvolupaments importants de els serveis i/o productes, ofertes i/o promocions dels nostres serveis i/o productes o de terceres empreses relacionades amb nosaltres. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de forma expressa i separada per l’usuari que, pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment
  a rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat a l’efecte en les mateixes, o b√©, des de les prefer√®ncies del compte de client.

 

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment, llevat que vingui imposat per llei o hi hagi algun requeriment judicial i/o administratiu que
impliqui un tractament de dades amb finalitats diferents a les exposades.

 

TERMINI DE CONSERVACI√ď

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relaci√≥ de prestaci√≥ de serveis i/o productes, sense perjudici de la possibilitat d’exercir els seus drets en mat√®ria de protecci√≥ de dades (acc√©s, rectificaci√≥, supressi√≥, oposici√≥, limitaci√≥, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades).

Les dades personals de les persones interessades a la recepci√≥ d’informaci√≥ sobre els serveis i/o productes es mantindran en el sistema de manera indefinida en tant l’interessat no sol¬∑liciti la seva supressi√≥.

 

LEGITIMACI√ď DEL TRACTAMENT

DRAGCLIC S.L. tracta les seves dades personals d’acord amb les dues seg√ľents bases legals: Consentiment de l’interessat (1) i l‚Äôinter√®s leg√≠tim (2).

1. El consentiment de l’interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que es sol¬∑licitar√†:

 

 • Abans de procedir a tractar les seves dades,
 • En el proc√©s de registre com a client o,
 • En el moment d’enviar comunicacions de DRAGCLIC S.L.

Les sol¬∑licituds d’informaci√≥ que ens faci arribar requereixen que l’interessat ens faciliti de forma volunt√†ria les dades necess√†ries per poder atendre o prestar-li els serveis i/o productes. No obstant
aix√≤, l’interessat pot lliurement negar-se a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment pr√®viament atorgat per tractar les seves dades, tot i que aquesta negativa implicar√† la impossibilitat de poder atendre la seva petici√≥.

2. L’Inter√®s leg√≠tim de DRAGCLIC S.L. a mantenir i fidelitzar els seus clients i/o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos pr√®viament manifestats, per exemple: millorar els productes i/o serveis oferts, gestionar sol¬∑licituds, consultes o reclamacions, oferir productes similars als contractats, informar sobre promocions i descomptes vigents, entre d’altres. Tot el que indica anteriorment s’ent√©n sense perjudici de l’acompliment per part de DRAGCLIC S.L. de la resta d’obligacions relatives a l’enviament de comunicacions comercials per via electr√≤nica.

 

DRAGCLIC S.L. ent√©n que, al facilitar les seves dades personals, l’interessat garanteix i es fa responsable de la veracitat, actualitat i exactitud dels mateixos, i que accepta i consenteix expressament el tractament per a les finalitats abans descrites.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFER√ąNCIES INTERNACIONALS

Amb car√†cter general, DRAGCLIC S.L. no cedir√† les seves dades personals a tercers llevat que estiguem obligats legalment a aix√≤ o vost√® ens ho hagi autoritzat expressament al fer √ļs dels nostres serveis i/o productes.

La normativa de protecci√≥ de dades permet que puguis exercir davant el responsable del tractament teus drets d’acc√©s, rectificaci√≥, oposici√≥, supressi√≥ (“dret a l’oblit”), limitaci√≥ del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades. A continuaci√≥, t’expliquem en qu√® consisteixen aquests drets:

 • Dret d’acc√©s: Permet a
  l’interessat con√®ixer i obtenir informaci√≥ sobre les seves dades de car√†cter
  personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificaci√≥: Permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o
  incompletes i garantir la certesa de les seves dades personals.
 • Dret de supressi√≥: Permet sol¬∑licitar l’eliminaci√≥ de les seves dades personals quan ja no
  siguin necessaris per a l’execuci√≥ o prestaci√≥ de servei.
 • Dret d’oposici√≥: Permet a
  l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de
  car√†cter personal o el seu cessament, llevat motius leg√≠tims o per a l’exercici
  o defensa de possibles reclamacions, en aquest cas els mantindrem bloquejats
  durant el termini corresponent.
 • Dret d’oposici√≥ a l’enviament de publicitat: Els interessats podran oposar-se a l’enviament de
  comunicacions comercials. En aquest cas pot revocar en qualsevol moment el seu
  consentiment a rebre aquestes notificacions.
 • Limitaci√≥ del tractament: En determinades circumst√†ncies, els interessats podran sol¬∑licitar la
  limitaci√≥ del tractament de les seves dades, en aquest cas √ļnicament es
  conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: Les persones interessades poden sol¬∑licitar rebre les dades que li
  incumbeixin i que ens hagi facilitat o que -sempre que tècnicament sigui
  possible- se’ls enviem a un altre responsable del tractament de la seva
  elecci√≥, en un format estructurat d’√ļs com√ļ i lectura mec√†nica.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals
  automatitzades
  (inclosa l’elaboraci√≥ de perfils):
  Les persones interessades tenen dret a no ser objecte d’una decisi√≥ basada en
  el tractament automatitzat que produeixi efectes jurídics o afecti
  significativament a l’interessat.
 • Possibilitat de retirar el consentiment: L’interessat t√© dret a retirar en qualsevol moment el
  consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en
  el consentiment donat en el moment de facilitar-nos les seves dades.

Si desitja exercir algun dels drets exposats,
preguem que es posi en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte
que apareixen a “Identificaci√≥ del responsable del tractament de les dades
personals”, en el qual inclogui la seg√ľent informaci√≥: Nom i cognoms ,
n√ļmero de DNI, adre√ßa postal i/o electr√≤nica de contacte, indicant el tipus de
dret i especificar les condicions de la mateixa. √Čs possible que li demanem
informació addicional amb la finalitat de verificar la seva identitat.

Possibilitat de reclamar davant l’Autoritat
de Control: DRAGCLIC S.L. l’informa igualment de el dret que li assisteix de
presentar una reclamaci√≥ davant l’Ag√®ncia Espanyola de Protecci√≥ de Dades
(www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

INFORMACI√ď ADDICIONAL

 

Menors

DRAGCLIC S.L. recomana l’√ļs d’aquesta p√†gina
web a majors de 18 anys. Si accedeixen menors de 14 anys, serà necessari el
consentiment dels pares, tutors o representants legals el menor per poder
realitzar-se el tractament de les seves dades personals. Els pares, tutors o
representants legals de el menor seran els √ļnics responsables en relaci√≥ als
continguts als quals el menor poguessin tenir accés al visitar la nostra pàgina
web.

 

Xarxes socials

√Čs possible que DRAGCLIC S.L. disposi de
perfils a diferents xarxes socials. Tamb√© √©s possible que l’usuari pugui
accedir als espais privats que hi pugui haver en aquesta pàgina web a través
dels seus comptes en xarxes socials, en lloc d’accedir amb un usuari i
contrasenya. En aquests sup√≤sits, s’informa als usuaris que proporcionin les
seves dades personals amb la informació disponible a través del seu compte i/o
perfil d’usuari en les xarxes socials, que aquesta √©s la responsable dels
tractaments de dades que es realitzin, llevat que expressament s’informi
d’altres condicions en un tractament concret.

 

Conservació de determinades dades

DRAGCLIC S.L. informa que, en compliment de
les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservaci√≥ de dades
relatives a les comunicacions electr√≤niques ia les xarxes p√ļbliques de
comunicacions, ha de retenir i conservar determinades dades de trànsit
generades durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de
cedir-los a les autoritats legitimades, quan concorrin les circumstàncies
legals que s’hi preveuen.

 

Dades registrades

Els nostres servidors recopilen informació de
manera autom√†tica quan l’usuari utilitza els serveis de les webs. Aquestes
dades de registre poden incloure l’adre√ßa IP, la identificaci√≥ de el dispositiu
des del qual s’accedeix als productes, el sistema operatiu, i la configuraci√≥
de el dispositiu, entre d’altres.

 

Mesures de seguretat

A m√©s, se l’informa que el titular del lloc
web (responsable del tractament) té implantades les mesures de seguretat tècniques
i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de
caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no
autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les
dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de
l’acci√≥ humana o del medi f√≠sic o natural. Aix√≠ mateix, s’han establert mesures
addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la
informació en la seva organització, mantenint contínuament la supervisió,
control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de
les dades.

 

Cookies

La nostra pàgina web utilitza cookies pròpies
i de tercers. Podràs trobar tota la informació detallada relativa a les galetes
en la nostra Política de Cookies.

 

POL√ćTICA DE COOKIES

En DRAGCLIC S.L. utilitzem cookies amb
l’objectiu de prestar un millor servei i proporcionar-te una millor experi√®ncia
en la teva navegació. Volem informar-te de manera clara, transparent i concisa
sobre les cookies que utilitzem, detallant a continuació, què són, per a què
serveixen, quins tipus de cookies utilitzem, quins són la seva finalitat i com
pots configurar-les o deshabilitar-les si així ho desitges.

 

QU√ą S√ďN LES COOKIES?

Una cookie és un petit arxiu o fitxer que es
descarrega al seu ordinador, dispositiu mòbil (smartphones, tablets, etc.) o
qualsevol altre dispositiu amb informaci√≥ sobre la navegaci√≥, a l’accedir a
determinades pàgines web o aplicacions mòbils. Les cookies permeten a una
pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els
h√†bits de navegaci√≥ d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informaci√≥
que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar
per recon√®ixer a l’usuari.

El conjunt de cookies de tots els nostres
usuaris ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos
controlar quines p√†gines s√≥n √ļtils, quines no i quines s√≥n susceptibles de
millora. Les cookies s√≥n essencials pel funcionament d’internet, aportant
innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la
navegació i usabilitat de la nostra web. En cap cas les cookies podran malmetre
el teu equip o dispositiu mòbil.

Les cookies no t’identifiquen personalment i
no suposen cap risc pel teu ordinador o dispositiu mòbil. No són virus ni
programari espia, simplement són eines utilitzades pels llocs web que visites
per millorar la teva navegació, perquè les teves dades viatgin per la xarxa de
forma segura, per ajudar-nos a entendre quina informació del nostre web és més
√ļtil per als nostres usuaris o per saber quines ofertes poden ser d‚Äôinter√®s per
cada usuari. I tot aix√≤ d’una manera totalment an√≤nima: mai sabrem el teu nom,
adreça o telèfon, llevat que tu ens els facilitis. Tu decideixes si permets o
no la instal·lació de les nostres cookies.

A més, has de tenir en compte que, si
decideixes no permetre l’√ļs de cookies, pot ser que algunes caracter√≠stiques
del web no funcionin correctament i, a més, no podrem adaptar la informació que
t’oferim als teus interessos. En cap cas la no acceptaci√≥ de les cookies pot
suposar que no puguis accedir i utilitzar les funcions bàsiques de la nostra
pàgina web.

També volem informar-te que, en aplicació de
la normativa europea i espanyola en matèria de privacitat i cookies, hi ha cookies
que requereixen consentiment de l’usuari (p. ex.: cookies d’an√†lisi o
mesurament i cookies de publicitat comportamental), i altres que es troben
exemptes de consentiment (p. ex .: cookies tècniques o aquelles necessàries per
a la prestaci√≥ de serveis expressament sol¬∑licitats per l’usuari).

 

QUI √ČS EL RESPONSBALE?

Les cookies utilitzades a WWW.DRAG.ES són
tractades per DRAGCLIC S.L. amb les finalitats i temps de conservació exposats
a l’apartat “Relaci√≥ de cookies utilitzades”.

 

QUIN TIPUS DE COOKIES UTILITZEM?

Segons l’entitat que la gestiona, les cookies
poden ser:

 

 • Cookies pr√≤pies: S√≥n
  aquelles que s’envien al teu equip des dels nostres propis equips o dominis i
  des del qual prestem el servei que ens demanes.
 • Cookies de tercers: S√≥n aquelles que s’envien al teu equip des d’un equip o domini que no √©s
  gestionat per nosaltres, sinó per una altra entitat col·laboradora (tercer).

Segons el termini de temps que romanen
activades:

 

 • Cookies de sessi√≥: S√≥n cookies temporals que romanen a l’arxiu de cookies del navegador fins
  que abandones la pàgina web, de manera que cap queda registrada en el disc dur
  del teu ordinador o memòria de el dispositiu mòbil. La informació obtinguda per
  mitj√† d’aquestes cookies serveix per analitzar pautes de tr√†nsit a la web. A la
  llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el
  contingut i facilitar el seu √ļs.
 • Cookies persistents: S√≥n les cookies emmagatzemades al disc dur del teu ordinador o mem√≤ria
  del teu dispositiu mòbil, i a la informació podem accedir durant un temps
  definit segons el tipus de galeta. Les cookies persistents deixaran de
  funcionar un cop arribada la seva data de caducitat, o, si abans d’arribar
  aquesta, retireu l’consentiment.

Segons la seva finalitat:

 

 • Cookies t√®cniques: S√≥n aquelles necess√†ries per la navegaci√≥ i el bon funcionament de la
  nostra pàgina web. Permeten, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació
  de dades, accedir a apartats d’acc√©s restringit, utilitzar elements de
  seguretat, emmagatzemar continguts per poder difondre vídeos o compartir
  continguts a través de xarxes socials.

 

 • Cookies de prefer√®ncies o personalitzaci√≥: S√≥n aquelles que et permeten accedir a el servei amb
  unes caracter√≠stiques predefinides en funci√≥ d’una s√®rie de criteris, com, per
  exemple, l’idioma, el tipus de navegador a trav√©s del qual s’accedeix a
  l’servei, la configuraci√≥ regional des d’on s’accedeix a el servei, etc.

 

 • Cookies d’an√†lisi o medici√≥: S√≥n aquelles que, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten
  quantificar el nombre d’usuaris que visiten la nostra web i aix√≠ realitzar el
  mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del
  servei ofert. També poden servir per quantificar els impactes dels anuncis
  mostrats.

 

 • Cookies de publicitat comportamental: S√≥n totes aquelles cookies que emmagatzemen informaci√≥
  del comportament dels usuaris obtinguda a trav√©s de l’observaci√≥ continuada
  dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil
  espec√≠fic per mostrar publicitat en funci√≥ d’aquest. Aquest tipus de cookies
  són les que ens permeten mostrar publicitat relacionada amb el teu perfil de
  navegació.

 

RELACI√ď DE COOKIES UTILITZADES

A continuació, detallem les cookies utilizades al nostre web (www.drag.es) i la finalitat d’aquestes:

 

Nom de la cookie Propia o de tercers Finalitat Termini Exempta / no exempta del deure d’informació i consentiment
Vimeo player Analítica 1 any No exempta
Vimeo vuid Analítica 2 anys No exempta

 

RELACI√ď DE COOKIES DE TERCERS

A continuació, detallem la relació de tercers prestadors de serveis de cookies a la nostra pàgina web (www.drag.es):

 

Nom prove√Įdor M√©s informaci√≥ sobre l‚Äô√ļs de cookies del tercer
Vimeo https://vimeo.com/privacy

 

COM ES PODEN CONFIGURAR LES COOKIES A LA NOSTRA PÀGINA WEB I REVOCAR EL CONSENTIMENT PRESTAT?

Quan accedeixes a la nostra p√†gina web es mostra una finestra en la qual pots indicar si acceptes, rebutges o vols configurar les cookies, excepte aquelles estrictament necess√†ries, a trav√©s del centre de prefer√®ncies de privacitat o panell de configuraci√≥, al qual pots accedir directament des el banner o missatge emergent principal del web. Tamb√© pots configurar les cookies i/o revocar el consentiment prestat en qualsevol moment des de l’enlla√ß disponible a la web.

Si acceptes cookies de tercers i posteriorment desitges eliminar del teu ordinador o dispositiu m√≤bil, pots utilitzar les eines de desactivaci√≥ de cookies dels diferents navegadors o mitjan√ßant el sistema habilitat per aquests tercers a trav√©s dels enlla√ßos que s’indiquen a l’apartat “Com eliminar i bloquejar/desactivar les cookies?”.

 

COM ELIMINAR I BLOQUEJAR/DESACTIVAR LES COOKIES?

Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal¬∑lades en el teu ordinador o dispositiu m√≤bil mitjan√ßant la configuraci√≥ de les opcions del navegador d’Internet. En cas que no permetis la instal¬∑laci√≥ de cookies al navegador, √©s possible que no puguis accedir a alguns dels serveis prestats, i que la teva experi√®ncia a la nostra web pugui resultar menys satisfact√≤ria.

En els seg√ľents enlla√ßos tens a la teva disposici√≥ tota la informaci√≥ per configurar o desactivar les cookies segons el navegador utilitzat:

En els seg√ľents enlla√ßos tens a la teva disposici√≥ tota la informaci√≥ per configurar o desactivar les cookies segons el navegador utilitzat:

 

Si accedeixes a la nostra p√†gina web a trav√©s d’un dispositiu m√≤bil (smartphone, tauleta, videoconsola port√†til, etc.), i possible que les opcions de cookies estiguin ubicades en els ajustos generals de el dispositiu. Consulta el manual d’usuari de el dispositiu per obtenir m√©s informaci√≥ a l’respecte.

 

COM INHABILITAR GOOGLE ANALYTICS?

La nostra p√†gina web utilitza cookies de Google Analytics, un servei titularitat de Google Inc. Google Analyitics analitza l’√ļs que els usuaris fan d’una p√†gina web a trav√©s de l’√ļs de les cookies de Google. La informaci√≥ generada per les cookies de Google sobre l’√ļs d’aquesta p√†gina web sol ser transferida i emmagatzemada en servidors de Google ubicats en EE. UU. Actualment, Google Inc compta amb garanties per fer transfer√®ncies internacionals de dades amb l’adhesi√≥ a l’Escut de Privacitat o Privacy Shield (Decisi√≥ UE 2016/1250, de la Comissi√≥, de 12 de juliol de 2016).

Per evitar aquest tipus de cookies existeixen eines o complements d’inhabilitaci√≥ per a navegadors de Google Analytics. Pots trobar m√©s informaci√≥ i tenir acc√©s a aquestes eines a trav√©s de l’enlla√ß: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

 

INFORMACI√ď ADDICIONAL

Per a tota aquella informaci√≥ en mat√®ria de privacitat i protecci√≥ de dades exigida per l’article 13 del Reglament General de Protecci√≥ de Dades (RGPD) que no es refereixi de manera espec√≠fica a les cookies, pots visitar la nostra Pol√≠tica de Privacitat.

T’informem que, en cas de no estar d’acord amb el tractament de dades realitzat per les cookies de la nostra web, pots presentar una reclamaci√≥ davant l’Ag√®ncia Espanyola de Protecci√≥ de Dades (www.aepd.es).

 

DRAGCLIC S.L. no realitzar√† transfer√®ncies internacionals de les dades personals demanades a trav√©s d’aquest lloc web, amb excepci√≥ dels seg√ľents sup√≤sits:

 • Que la transfer√®ncia internacional de dades sigui necess√†ria per a l’execuci√≥ d’un contracte o mesures precontractuals en qu√® l’interessat sigui part.
 • Que la transfer√®ncia internacional de dades sigui necess√†ria per aplicaci√≥ de la legislaci√≥ vigent.
 • Que la transfer√®ncia internacional de dades tingui lloc per intervenir consentiment expr√©s de l’interessat.
 • Que la transfer√®ncia internacional de dades tingui lloc per trobar-se allotjada la p√†gina web en els servidors fora de l’Espai Econ√≤mic Europeu.

 

En tot cas, en els supòsits en què pugui tenir lloc transferències internacionals de dades, DRAGCLIC S.L. comprovarà que el país importador de dades garanteixi un nivell adequat de protecció en aplicació de la normativa vigent.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

La normativa de protecci√≥ de dades permet que puguis exercir davant el responsable del tractament teus drets d’acc√©s, rectificaci√≥, oposici√≥, supressi√≥ (“dret a l’oblit”), limitaci√≥ del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades. A continuaci√≥, t’expliquem en qu√® consisteixen aquests drets:

 • Dret d’acc√©s: Permet a
  l’interessat con√®ixer i obtenir informaci√≥ sobre les seves dades de car√†cter
  personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificaci√≥: Permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o
  incompletes i garantir la certesa de les seves dades personals.
 • Dret de supressi√≥: Permet sol¬∑licitar l’eliminaci√≥ de les seves dades personals quan ja no
  siguin necessaris per a l’execuci√≥ o prestaci√≥ de servei.
 • Dret d’oposici√≥: Permet a
  l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de
  car√†cter personal o el seu cessament, llevat motius leg√≠tims o per a l’exercici
  o defensa de possibles reclamacions, en aquest cas els mantindrem bloquejats
  durant el termini corresponent.
 • Dret d’oposici√≥ a l’enviament de publicitat: Els interessats podran oposar-se a l’enviament de
  comunicacions comercials. En aquest cas pot revocar en qualsevol moment el seu
  consentiment a rebre aquestes notificacions.
 • Limitaci√≥ del tractament: En determinades circumst√†ncies, els interessats podran sol¬∑licitar la
  limitaci√≥ del tractament de les seves dades, en aquest cas √ļnicament es
  conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: Les persones interessades poden sol¬∑licitar rebre les dades que li
  incumbeixin i que ens hagi facilitat o que -sempre que tècnicament sigui
  possible- se’ls enviem a un altre responsable del tractament de la seva
  elecci√≥, en un format estructurat d’√ļs com√ļ i lectura mec√†nica.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals
  automatitzades
  (inclosa l’elaboraci√≥ de perfils):
  Les persones interessades tenen dret a no ser objecte d’una decisi√≥ basada en
  el tractament automatitzat que produeixi efectes jurídics o afecti
  significativament a l’interessat.
 • Possibilitat de retirar el consentiment: L’interessat t√© dret a retirar en qualsevol moment el
  consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en
  el consentiment donat en el moment de facilitar-nos les seves dades.

Si desitja exercir algun dels drets exposats,
preguem que es posi en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte
que apareixen a “Identificaci√≥ del responsable del tractament de les dades
personals”, en el qual inclogui la seg√ľent informaci√≥: Nom i cognoms ,
n√ļmero de DNI, adre√ßa postal i/o electr√≤nica de contacte, indicant el tipus de
dret i especificar les condicions de la mateixa. √Čs possible que li demanem
informació addicional amb la finalitat de verificar la seva identitat.

Possibilitat de reclamar davant l’Autoritat
de Control: DRAGCLIC S.L. l’informa igualment de el dret que li assisteix de
presentar una reclamaci√≥ davant l’Ag√®ncia Espanyola de Protecci√≥ de Dades
(www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

INFORMACI√ď ADDICIONAL

 

Menors

DRAGCLIC S.L. recomana l’√ļs d’aquesta p√†gina
web a majors de 18 anys. Si accedeixen menors de 14 anys, serà necessari el
consentiment dels pares, tutors o representants legals el menor per poder
realitzar-se el tractament de les seves dades personals. Els pares, tutors o
representants legals de el menor seran els √ļnics responsables en relaci√≥ als
continguts als quals el menor poguessin tenir accés al visitar la nostra pàgina
web.

 

Xarxes socials

√Čs possible que DRAGCLIC S.L. disposi de
perfils a diferents xarxes socials. Tamb√© √©s possible que l’usuari pugui
accedir als espais privats que hi pugui haver en aquesta pàgina web a través
dels seus comptes en xarxes socials, en lloc d’accedir amb un usuari i
contrasenya. En aquests sup√≤sits, s’informa als usuaris que proporcionin les
seves dades personals amb la informació disponible a través del seu compte i/o
perfil d’usuari en les xarxes socials, que aquesta √©s la responsable dels
tractaments de dades que es realitzin, llevat que expressament s’informi
d’altres condicions en un tractament concret.

 

Conservació de determinades dades

DRAGCLIC S.L. informa que, en compliment de
les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservaci√≥ de dades
relatives a les comunicacions electr√≤niques ia les xarxes p√ļbliques de
comunicacions, ha de retenir i conservar determinades dades de trànsit
generades durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de
cedir-los a les autoritats legitimades, quan concorrin les circumstàncies
legals que s’hi preveuen.

 

Dades registrades

Els nostres servidors recopilen informació de
manera autom√†tica quan l’usuari utilitza els serveis de les webs. Aquestes
dades de registre poden incloure l’adre√ßa IP, la identificaci√≥ de el dispositiu
des del qual s’accedeix als productes, el sistema operatiu, i la configuraci√≥
de el dispositiu, entre d’altres.

 

Mesures de seguretat

A m√©s, se l’informa que el titular del lloc
web (responsable del tractament) té implantades les mesures de seguretat tècniques
i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de
caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no
autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les
dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de
l’acci√≥ humana o del medi f√≠sic o natural. Aix√≠ mateix, s’han establert mesures
addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la
informació en la seva organització, mantenint contínuament la supervisió,
control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de
les dades.

 

Cookies

La nostra pàgina web utilitza cookies pròpies
i de tercers. Podràs trobar tota la informació detallada relativa a les galetes
en la nostra Política de Cookies.

 

POL√ćTICA DE COOKIES

En DRAGCLIC S.L. utilitzem cookies amb
l’objectiu de prestar un millor servei i proporcionar-te una millor experi√®ncia
en la teva navegació. Volem informar-te de manera clara, transparent i concisa
sobre les cookies que utilitzem, detallant a continuació, què són, per a què
serveixen, quins tipus de cookies utilitzem, quins són la seva finalitat i com
pots configurar-les o deshabilitar-les si així ho desitges.

 

QU√ą S√ďN LES COOKIES?

Una cookie és un petit arxiu o fitxer que es
descarrega al seu ordinador, dispositiu mòbil (smartphones, tablets, etc.) o
qualsevol altre dispositiu amb informaci√≥ sobre la navegaci√≥, a l’accedir a
determinades pàgines web o aplicacions mòbils. Les cookies permeten a una
pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els
h√†bits de navegaci√≥ d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informaci√≥
que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar
per recon√®ixer a l’usuari.

El conjunt de cookies de tots els nostres
usuaris ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos
controlar quines p√†gines s√≥n √ļtils, quines no i quines s√≥n susceptibles de
millora. Les cookies s√≥n essencials pel funcionament d’internet, aportant
innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la
navegació i usabilitat de la nostra web. En cap cas les cookies podran malmetre
el teu equip o dispositiu mòbil.

Les cookies no t’identifiquen personalment i
no suposen cap risc pel teu ordinador o dispositiu mòbil. No són virus ni
programari espia, simplement són eines utilitzades pels llocs web que visites
per millorar la teva navegació, perquè les teves dades viatgin per la xarxa de
forma segura, per ajudar-nos a entendre quina informació del nostre web és més
√ļtil per als nostres usuaris o per saber quines ofertes poden ser d‚Äôinter√®s per
cada usuari. I tot aix√≤ d’una manera totalment an√≤nima: mai sabrem el teu nom,
adreça o telèfon, llevat que tu ens els facilitis. Tu decideixes si permets o
no la instal·lació de les nostres cookies.

A més, has de tenir en compte que, si
decideixes no permetre l’√ļs de cookies, pot ser que algunes caracter√≠stiques
del web no funcionin correctament i, a més, no podrem adaptar la informació que
t’oferim als teus interessos. En cap cas la no acceptaci√≥ de les cookies pot
suposar que no puguis accedir i utilitzar les funcions bàsiques de la nostra
pàgina web.

També volem informar-te que, en aplicació de
la normativa europea i espanyola en matèria de privacitat i cookies, hi ha cookies
que requereixen consentiment de l’usuari (p. ex.: cookies d’an√†lisi o
mesurament i cookies de publicitat comportamental), i altres que es troben
exemptes de consentiment (p. ex .: cookies tècniques o aquelles necessàries per
a la prestaci√≥ de serveis expressament sol¬∑licitats per l’usuari).

 

QUI √ČS EL RESPONSBALE?

Les cookies utilitzades a WWW.DRAG.ES són
tractades per DRAGCLIC S.L. amb les finalitats i temps de conservació exposats
a l’apartat “Relaci√≥ de cookies utilitzades”.

 

QUIN TIPUS DE COOKIES UTILITZEM?

Segons l’entitat que la gestiona, les cookies
poden ser:

 

 • Cookies pr√≤pies: S√≥n
  aquelles que s’envien al teu equip des dels nostres propis equips o dominis i
  des del qual prestem el servei que ens demanes.
 • Cookies de tercers: S√≥n aquelles que s’envien al teu equip des d’un equip o domini que no √©s
  gestionat per nosaltres, sinó per una altra entitat col·laboradora (tercer).

Segons el termini de temps que romanen
activades:

 

 • Cookies de sessi√≥: S√≥n cookies temporals que romanen a l’arxiu de cookies del navegador fins
  que abandones la pàgina web, de manera que cap queda registrada en el disc dur
  del teu ordinador o memòria de el dispositiu mòbil. La informació obtinguda per
  mitj√† d’aquestes cookies serveix per analitzar pautes de tr√†nsit a la web. A la
  llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el
  contingut i facilitar el seu √ļs.
 • Cookies persistents: S√≥n les cookies emmagatzemades al disc dur del teu ordinador o mem√≤ria
  del teu dispositiu mòbil, i a la informació podem accedir durant un temps
  definit segons el tipus de galeta. Les cookies persistents deixaran de
  funcionar un cop arribada la seva data de caducitat, o, si abans d’arribar
  aquesta, retireu l’consentiment.

Segons la seva finalitat:

 

 • Cookies t√®cniques: S√≥n aquelles necess√†ries per la navegaci√≥ i el bon funcionament de la
  nostra pàgina web. Permeten, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació
  de dades, accedir a apartats d’acc√©s restringit, utilitzar elements de
  seguretat, emmagatzemar continguts per poder difondre vídeos o compartir
  continguts a través de xarxes socials.

 

 • Cookies de prefer√®ncies o personalitzaci√≥: S√≥n aquelles que et permeten accedir a el servei amb
  unes caracter√≠stiques predefinides en funci√≥ d’una s√®rie de criteris, com, per
  exemple, l’idioma, el tipus de navegador a trav√©s del qual s’accedeix a
  l’servei, la configuraci√≥ regional des d’on s’accedeix a el servei, etc.

 

 • Cookies d’an√†lisi o medici√≥: S√≥n aquelles que, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten
  quantificar el nombre d’usuaris que visiten la nostra web i aix√≠ realitzar el
  mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del
  servei ofert. També poden servir per quantificar els impactes dels anuncis
  mostrats.

 

 • Cookies de publicitat comportamental: S√≥n totes aquelles cookies que emmagatzemen informaci√≥
  del comportament dels usuaris obtinguda a trav√©s de l’observaci√≥ continuada
  dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil
  espec√≠fic per mostrar publicitat en funci√≥ d’aquest. Aquest tipus de cookies
  són les que ens permeten mostrar publicitat relacionada amb el teu perfil de
  navegació.

 

RELACI√ď DE COOKIES UTILITZADES

A continuació, detallem les cookies utilizades al nostre web (www.drag.es) i la finalitat d’aquestes:

 

Nom de la cookie Propia o de tercers Finalitat Termini Exempta / no exempta del deure d’informació i consentiment
Vimeo player Analítica 1 any No exempta
Vimeo vuid Analítica 2 anys No exempta

 

RELACI√ď DE COOKIES DE TERCERS

A continuació, detallem la relació de tercers prestadors de serveis de cookies a la nostra pàgina web (www.drag.es):

 

Nom prove√Įdor M√©s informaci√≥ sobre l‚Äô√ļs de cookies del tercer
Vimeo https://vimeo.com/privacy

 

COM ES PODEN CONFIGURAR LES COOKIES A LA NOSTRA PÀGINA WEB I REVOCAR EL CONSENTIMENT PRESTAT?

Quan accedeixes a la nostra p√†gina web es mostra una finestra en la qual pots indicar si acceptes, rebutges o vols configurar les cookies, excepte aquelles estrictament necess√†ries, a trav√©s del centre de prefer√®ncies de privacitat o panell de configuraci√≥, al qual pots accedir directament des el banner o missatge emergent principal del web. Tamb√© pots configurar les cookies i/o revocar el consentiment prestat en qualsevol moment des de l’enlla√ß disponible a la web.

Si acceptes cookies de tercers i posteriorment desitges eliminar del teu ordinador o dispositiu m√≤bil, pots utilitzar les eines de desactivaci√≥ de cookies dels diferents navegadors o mitjan√ßant el sistema habilitat per aquests tercers a trav√©s dels enlla√ßos que s’indiquen a l’apartat “Com eliminar i bloquejar/desactivar les cookies?”.

 

COM ELIMINAR I BLOQUEJAR/DESACTIVAR LES COOKIES?

Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal¬∑lades en el teu ordinador o dispositiu m√≤bil mitjan√ßant la configuraci√≥ de les opcions del navegador d’Internet. En cas que no permetis la instal¬∑laci√≥ de cookies al navegador, √©s possible que no puguis accedir a alguns dels serveis prestats, i que la teva experi√®ncia a la nostra web pugui resultar menys satisfact√≤ria.

En els seg√ľents enlla√ßos tens a la teva disposici√≥ tota la informaci√≥ per configurar o desactivar les cookies segons el navegador utilitzat:

En els seg√ľents enlla√ßos tens a la teva disposici√≥ tota la informaci√≥ per configurar o desactivar les cookies segons el navegador utilitzat:

 

Si accedeixes a la nostra p√†gina web a trav√©s d’un dispositiu m√≤bil (smartphone, tauleta, videoconsola port√†til, etc.), i possible que les opcions de cookies estiguin ubicades en els ajustos generals de el dispositiu. Consulta el manual d’usuari de el dispositiu per obtenir m√©s informaci√≥ a l’respecte.

 

COM INHABILITAR GOOGLE ANALYTICS?

La nostra p√†gina web utilitza cookies de Google Analytics, un servei titularitat de Google Inc. Google Analyitics analitza l’√ļs que els usuaris fan d’una p√†gina web a trav√©s de l’√ļs de les cookies de Google. La informaci√≥ generada per les cookies de Google sobre l’√ļs d’aquesta p√†gina web sol ser transferida i emmagatzemada en servidors de Google ubicats en EE. UU. Actualment, Google Inc compta amb garanties per fer transfer√®ncies internacionals de dades amb l’adhesi√≥ a l’Escut de Privacitat o Privacy Shield (Decisi√≥ UE 2016/1250, de la Comissi√≥, de 12 de juliol de 2016).

Per evitar aquest tipus de cookies existeixen eines o complements d’inhabilitaci√≥ per a navegadors de Google Analytics. Pots trobar m√©s informaci√≥ i tenir acc√©s a aquestes eines a trav√©s de l’enlla√ß: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

 

INFORMACI√ď ADDICIONAL

Per a tota aquella informaci√≥ en mat√®ria de privacitat i protecci√≥ de dades exigida per l’article 13 del Reglament General de Protecci√≥ de Dades (RGPD) que no es refereixi de manera espec√≠fica a les cookies, pots visitar la nostra Pol√≠tica de Privacitat.

T’informem que, en cas de no estar d’acord amb el tractament de dades realitzat per les cookies de la nostra web, pots presentar una reclamaci√≥ davant l’Ag√®ncia Espanyola de Protecci√≥ de Dades (www.aepd.es).

 

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

Call Now Button

Utilitzem cookies pr√≤pies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les teves prefer√®ncies, en base a un perfil elaborat a partir dels teus h√†bits de navegaci√≥. Si continues navegant, considerarem que acceptes el seu √ļs. Podeu configurar o rebutjar la utilitzaci√≥ de cookies o obtenir m√©s informaci√≥ AQU√ć

Els ajustos de les cookies d'aquest web estan configurats per "permetre cookies" i així poder-te oferir la millor experiència de navegació possible. Si segueixes utilitzant aquest web sense modificar els teus ajustaments de cookies o fas click a "Acceptar" estàs donant el teu consentiment.

Tancar