DRAG > Característiques > Gestió documental > Croquitzador de trànsit

Una de les funcionalitats singulars del nostre software de gestió policial és el croquitzador: es tracta d’un sistema totalment integrat dins la solució, que permet representar gràficament un accident o dissenyar la senyalització d’una via.

Destaquem la simplicitat a l’hora d’utilitzar aquest croquis, que no requereix coneixements de disseny. Aquesta aplicació incorpora un seguit d’elements de trànsit per poder reproduir qualsevol situació: senyals de trànsit, trams de carrers, tipus de vehicles, elements urbans, persones, animals, etc.

Al mateix temps la seva integració amb Google Maps permet treballar directament sobre la imatge satèl·lit corresponent a les coordenades del lloc del fet. D’aquesta manera disposem d’un sistema mixte, manual i automàtic, que agilitzarà enormement la confecció de qualsevol croquis.

Gestió Documental

gestión documental

El DRAG ofereix un entorn on gestionar de forma integral tots els documents relatius a l’activitat jurídica, administrativa i estadística d’una Policia Local

Informes Estadístics

drag_estadistica_policial

La representació estadística de les dades del DRAG és senzillament espectacular

Editor de documents

drag_editor_documents

El DRAG permet la gestió i l’edició de tots els documents necessaris en l’administració de la policia local, totalment online i exportable en Word, PDF i OpenOffice

Vols provar el DRAG?

Disposem d’una versió gratuïta perquè puguis avaluar el programa DRAG sense cap compromís durant 15 dies. Aquesta versió inclou a més suport tècnic i atenció als usuaris perquè coneguis les prestacions del programa i també les persones que t’ajudaran en tot el que necessitis. T’ajudarem a resoldre dubtes i donar-te solucions per adaptar el programa a les teves necessitats.

Aquestes versions de prova son disponibles només a corporacions locals..

Call Now Button