DRAG > Característiques > Gestió documental > Informes estadístics

La representació estadística de les dades del DRAG és senzillament espectacular: un sistema potent i versàtil de generació d’informes estadístics que al mateix temps resulta ràpid i senzill.

La generació d’informes estadístics s’alimenta d’un sistema de cerca capaç de combinar més de 10 paràmetres, cadascun d’ells amb el seu operador, per oferir-te una capacitat d’extracció de dades gairebé il·limitada: filtres per data, estats del registre, cerques combinades i parametritzades, resultats per usuaris, acotacions geogràfiques…

Gràcies a aquest potent motor, qualsevol usuari pot extreure de forma senzilla un ampli ventall de resultats, incloent les seves mitjanes percentuals (en format de Full de Càlcul Excel o CSV) així com la seva representació gràfica, mitjançant un dashboard estadístic imprimible.

Todos los módulos del DRAG ofrecen la posibilidad de exportación de informes, con parámetros de búsqueda totalmente adaptados a los datos de sus registros.

Gestió Documental

gestión documental

El DRAG ofereix un entorn on gestionar de forma integral tots els documents relatius a l’activitat jurídica, administrativa i estadística d’una Policia Local

Editor de documents

drag_editor_documents

El DRAG permet la gestió i l’edició de tots els documents necessaris en l’administració de la policia local, totalment online i exportable en Word, PDF i OpenOffice

Croquitzador de trànsit

drag_croquitzador

El DRAG incorpora un aplicatiu que permet construir croquis per reproduir esdeveniments de Trànsit amb integració cartogràfica real

Vols provar el DRAG?

Disposem d’una versió gratuïta perquè puguis avaluar el programa DRAG sense cap compromís durant 15 dies. Aquesta versió inclou a més suport tècnic i atenció als usuaris perquè coneguis les prestacions del programa i també les persones que t’ajudaran en tot el que necessitis. T’ajudarem a resoldre dubtes i donar-te solucions per adaptar el programa a les teves necessitats.

Aquestes versions de prova son disponibles només a corporacions locals..

Call Now Button