El programari DRAG s’alça com un agent òptim en els processos de digitalització dels cossos policials i de seguretat.