DRAG Ciudad Real

Hem acompanyat al cos de Policia Local de Ciudad Real amb la implantació del programari DRAG com a eina essencial en la transformació del seu servei per assolir un funcionament digital íntegre.